MERANIE ÚNIKOV TEPLA

Náš oblastný technik Vám bezplatne odmeria, či nemáte úniky tepla pomocou laserového merača.V prípade zistenia únikov následne servisný technik úniky odstráni za dohodnutý poplatok.