Meranie únikov tepla

V zimných mesiacoch/ teplota v exeriéri musí klesnúť pod 0 stupňov celzia/, naši oblastní technici pomocou laserového merača odmerajú a zistia či sú na oknách a dverách úniky tepla, ak áno, urobíme kvalitný servis za cenu po dohode s oblastným technikom.